Przeskocz do treści

KIM JESTEŚMY ?

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych powstała w 2013 roku. Nasz zespół tworzy grupa przyjaciół, których łączy miłość do przyrody.

Wierzymy iż skutecznie chronić przyrodę można także poprzez pokazywanie jej piękna, zarażanie pasją i miłością do niej oraz edukację przyrodniczą. Przyroda jest naszym dobrem wspólnym i w ten sposób chcemy sprawić aby więcej ludzi wzięło za nie współodpowiedzialność. Mówimy o sobie, że jesteśmy przyrodnikami a nie ekologami, bo chcemy walczyć z negatywnym stereotypem „zielonych” przypinających się do drzew. Wyznajemy zasady partnerskiej współpracy i rozwiązywania kwestii spornych na bazie dialogu.

Poprzez naszą działalność służymy zarówno przyrodzie jak i społeczeństwu. Odpowiadamy na problem świadomej i nieświadomej działalności człowieka na szkodę środowiska, który wynika z niewielkiej znajomości lokalnych walorów przyrodniczych, zbyt małej wiedzy o zasadach funkcjonowania świata przyrody oraz z niewielkiej ilości inicjatyw o charakterze edukacyjno-przyrodniczym na terenie naszego działania.

To dla nas ważne, że zbudowaliśmy naszą organizacje na bazie świetnych relacji zespołu. Mimo iż jesteśmy grupą przyjaciół znających się i współpracujących ze sobą od dawna, to pozostajemy otwarci na osoby dzielące naszą pasję. W skład naszego zespołu wchodzą przyrodnicy - zaangażowani pasjonaci, ludzie młodzi, ale już doświadczeni w działaniach na rzecz ochrony przyrody. Jesteśmy pierwszą organizacją o takim profilu na terenie Słubic.

Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w założeniu działa na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego i powiatu słubickiego.

Obecnie pracami Fundacji kieruje  zarząd w składzie:  

 

Prezes Zarządu – Natalia Duer

 

nd Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach Biologia Środowiska oraz Ochrona i Kształtowanie Środowisk Lądowych. Podczas studiów członkini Sekcji Ornitologicznej Koła Naukowego Przyrodników UAM. Zrealizowała prace dyplomowe: praca licencjacka - Liczebność i rozmieszczenie wyspecjalizowanych gatunków dzięciołów w SOO Natura 2000 „Łęgi Słubickie”; praca magisterska – Wybiórczość miejsc żerowania dzięcioła czarnego Dryocopus martius w Zachodniej Polsce; praca magisterska -  Podział opieki rodzicielskiej u dzięcioła czarnego Dryocopus martius.

Od czerwca 2016 roku jest Certyfikowanym Inspektorem Drzew - ukończyła kurs prowadzony przez Instytut Drzewa (www.instytut-drzewa.pl).

Miłośniczka przyrody, w szczególności ptaków. Najwięcej radości sprawia jej zarażanie miłością do przyrody innych, opowiadanie o niej. Od urodzenia mieszkanka gminy Słubice. Interesuje się zgłębianiem wiedzy na tematy przyrodnicze, zagadnień ekologicznych oraz drzew w otoczeniu człowieka. Wielbicielka spacerów, turystyki krajowej i zwiedzania Parków Narodowych Polski (chce zaliczyć wszystkie ;)).

Członek Zarządu – Roksana Lubkowska

P1020453

Mieszkanka skraju Puszczy Noteckiej. Przyrodą interesuje się od dziecka. Mieszkanka skraju Puszczy Noteckiej. Przyrodą interesuje się od dziecka. Absolwentka Technikum Leśnego w Goraju oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska i biologia, o specjalności: nauczanie przyrody. W trakcie studiów członkini Sekcji Ornitologicznej i Teriologicznej Koła Naukowego Przyrodników. Aktualnie pracuje w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie zajmuje się edukacją przyrodniczą. Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla niej źródłem radości i ogromnej satysfakcji. Jej zainteresowania skupiają się na ptakach i roślinach, ale ma także słabość do owadów (w szczególności chrząszczy). Zwolenniczka aktywnego wypoczynku – podczas wakacji najchętniej przemierza górskie szlaki lub jeździ rowerem. Wielbicielka folkloru, poezji śpiewanej i historii swojej Małej Ojczyzny.

 Członek Zarządu - Natalia Hałas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Doktorantka na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swoich badaniach podejmuje zagadnienie czynników wpływających na liczebność i rozmieszczenie błotniaka łąkowego w Polsce. Ukończyła studia na kierunku biologia, specjalność: ekologia i zarządzanie zasobami przyrody. Wieloletnia aktywna członkini Sekcji Ornitologicznej Koła Naukowego Przyrodników. Uczestniczka obozów ornitologicznych, odłowów nietoperzy, tropień wilków. W 2013 roku współrealizator monitoringu ptaków podczas rejsu naukowego wzdłuż wybrzeży Svalbardu. Prowadziła wycieczki i warsztaty edukacyjne o tematyce przyrodniczej dla dzieci i młodzieży.
Nie boi się wyzwań. Przyrodą zafascynowana odkąd pamięta. Pełna entuzjazmu ornitolog z pasją. Entuzjastka wędrówek górskich. Zakochana w Skandynawii, Syberii i Bieszczadach. Miłośniczka jazdy konnej. W wolnych chwilach rysuje, maluje (przede wszystkim konie i ptaki) oraz tworzy ornitologiczną biżuterię.

 

W skład zespołu Fundacji wchodzą:

 

Jan Kaczmarek

Doktorant w Zakładzie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zajmuje się ekologią i ochroną płazów. Pasjonat wszystkiego, co skacze i pełza, jak również stworzeń pierzastych i śpiewających. Absolwent Wydziału Biologii UAM w Poznaniu, wieloletni członek Sekcji Ornitologicznej Koła Naukowego Przyrodników UAM, kierownik Sekcji Herpetologicznej w latach 2011-2013. Uczestnik i współorganizator wielu projektów na rzecz ochrony płazów, realizowanych m.in. wspólnie z Klubem Przyrodników Koło Poznańskie. Realizuje się też w edukacji przyrodniczej, gotów wpaść do bajora, byle uczestnicy warsztatów zapamiętali parę faktów o jego ulubionych zwierzętach. W wolnym czasie czyta, łazi po lesie i rysuje, czasem zaprojektuje jakiś fresk (np. w izbie muzealnej w Bornym-Sulinowie).

Aleksandra Jakubowska

???????????????????????????????

Mieszkanka Puszczy Drawskiej, od najmłodszych lat silnie związana z przyrodą, zwłaszcza z terenami, na których niejedno drzewo rośnie i niejeden jeleń ma ostoję. Doktor ekologii ze specjalnością etologia. W swoich badaniach naukowych skupiała się na komunikacji wokalnej ptaków oraz ich wybiórczości siedliskowej. W trakcie studiów członkini Sekcji Ornitologicznej i Teriologicznej Koła Naukowego Przyrodników UAM oraz Koła Naukowego „Wąsatka” Uniwersytetu Szczecińskiego.

Od kilku lat intensywnie rozwija swoją wiedzę z dziedziny etologii psa domowego. Obecnie prowadzi szkołę Psim Nosem, w której pomaga w porozumieniu na linii pies-człowiek i człowiek-pies, a w wolnych chwilach prezentuje swoje spojrzenie na kwestie relacji psio-ludzkiej na blogu o tejże tematyce.

Michał Oźmiński

09-13_11_4000308Absolwent Wydziału Biologii UAM (Biologia specjalność Biologia Środowiska). Doktorant UAM realizujący prace doktorską w Zakładzie morfologii Zwierząt. Obszar zainteresowań badawczych: taksonomia, filogenia, koewolucja roztoczy pasożytujących na ptakach. Wieloletni członek Koła Naukowego Przyrodników (Sekcja Ornitologiczna), wielokrotny uczestnik obozów i wypraw ornitologicznych w Polsce i na Świecie, miłośnik przyrody w szczególności zwierząt od najmłodszych lat. Zainteresowany czynną ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Zainteresowania pozaprzyrodnicze: myśl polityczna i struktura władzy w świecie starożytnym.

Paweł Podkowa

pawełAbsolwent Wydziału Biologii UAM na kierunku Biologia, obecnie w ramach studiów doktoranckich prowadzi badania nad znaczeniem światła dziennego w rozwoju piskląt bogatki. W wolnych chwilach fotografuje ptaki i wspina się na drzewa. Obrączkarz - honorowy współpracownik Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN.

 

 

Marta Piasecka

Absolwentka Wydziału Biologii UAM w Poznaniu na kierunku Biologia. Od najmłodszych lat baczna obserwatorka wszystkiego, co ją otacza, chociaż uwielbiany przez nią kiedyś mikroskop został porzucony podczas studiów na rzecz lornetki oraz czerpaka. Wieloletnia członkini Sekcji Ornitologicznej oraz Herpetologicznej Koła Naukowego Przyrodników, zaangażowana w edukację przyrodniczą oraz aktywną ochronę przyrody, od kilku lat bierze udział w działaniach związanych z ochroną płazów na szlakach migracyjnych. Zawsze chętna do spontanicznych wycieczek (zwłaszcza rowerowych), docenia piękno polskiej przyrody, chociaż jest równie mocno zakochana w klimatach śródziemnomorskich. Pozaprzyrodniczo – fanka Olivera Sacksa i Jerzego Vetulaniego, którzy rozbudzili jej zainteresowanie neurobiologią.

Janusz Duszkiewicz

?

Beata Małachowska - sprawy księgowe 🙂

Nad pracami Fundacji nadzór sprawuje Rada Fundatorów w składzie:

Agnieszka Dąbrowska

Prof. UAM dr hab. Ziemowit Kosiński

Karol Duer